Základní škola Židlochovice

Dějepis – Prášilík

Úlohou historie je udělat smrtelné ctnosti nesmrtelnými.

Ludovico Ariosto

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO:

Mgr. Adam Prášilík

kabinet ČJ (2. patro)

telefon: 547 425 434

e-mail: adam.prasilik@zszidlochovice.cz

7. ročník

7.A

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: 

Zápisy

Dějepis – 7. ročník 

 

Vrcholný a pozdní středověk

(1198-1526)

Společnost

- největší změny ve společnosti byly důsledkem rozvoje zemědělství

 

Změny v zemědělství

- byl vynalezen chomout a trojpolní hospodaření

 • chomout: mnohonásobně zvýšil výkon tažného zvířete (umožnil těžší náklad a větší sílu při orání)
 • trojpolní hospodaření: rozdělení polí na 3 části

→ 2 části pro ozim a jařinu (obilí seté na podzim a na jaře)

→ poslední část (úhor) se nechala ladem, nic se nezaselo, pásl se tam dobytek

 

Úkol: nakreslit schéma

Učebnice - Trojpolní hospodaření

************************************************************

 

Kolonizace

- znamená osídlování nového území

- k osídlování docházelo se souhlasem panovníka, šlechty i kláštera

- nové vsi byly osvobozeny od všech daní, dávek a poplatků (na určitou dobu)

Proč? Protože nějakou dobu trvalo, než se ves založila, postavila a úroda dosáhla potřebné výše.

 1. vnitřní kolonizace: osídlení domácím obyvatelstvem
 2. vnější kolonizace: příchozí ze zahraničí (hlavně z území dnešního Německa, ale i Nizozemí a Belgie)

 

Proměny vesnice

- v čele vesnice stál rychtář (vybíral poplatky, trestal přestupky, dohlížel na robotu)

- vsi byly uspořádány buď kolem návsi, nebo podél hlavní cesty

- ve vsi bychom našli krčmu, vodní mlýn, kovárnu i farní kostel

 

****************************************************************

 

Města

- rozvoj zemědělství vedl samozřejmě k rozvoji měst → více lidí nemusí pracovat v zemědělství (a žít na venkově) a živí se převážně jako řemeslníci a obchodníci

ve městech

Vznik měst:

Města vznikala 2 způsoby:      - povýšením osady řemeslníků a kupců na město

                                               - založením města „na zeleném drnu“ (Plzeň, České Budějovice)

Rozlišujeme:   • města královská (měšťané byli přímí poddaní krále)

 • města poddanská (vrchností byl šlechtic nebo klášter)

 

Nejstarší města u nás: (do r. 1250)

Čechy: Staré Město (Praha), Hradec Králové, Litoměřice

Morava: Brno, Znojmo, Hodonín, Jihlava, Opava

 

Jak město vypadalo:

- střed města tvořilo náměstí, kde se konaly trhy

- na náměstí stály nejdůležitější budovy - radnice a kostel, dále domy

nejbohatších měšťanů a kašna s vodou

- k ochraně měla města hradby, ke vstupu do města sloužily městské brány

************************************************************

 

Městská práva:

 1. právo postavit si hradby
 2. právo mít městský znak
 3. soudní a hrdelní právo (právo soudit a trestat měšťany, i na hrdle, tj. trest smrti)
 4. právo trhové (pořádat trhy, každý týden nebo výroční - jarmark)
 5. právo mílové (v okolí 1 míle, tj. 10 km se nesměl usadit cizí řemeslník)
 6. právo várečné (vařit a prodávat pivo)

 

Správa města:

- měšťané jsou svobodní a plnoprávní

- práva: mohou volit a zastávat úřady

- povinnosti: platit daně a bránit město

- v městské radě bylo 12 radníchkonšelů (voleni na rok), po měsíci se střídali v úřadu prvního radního - purkmistr (jako starosta, z něm. bürgermeister)

************************************************************

 

Cechy:

- příslušníci jednoho řemesla se sdružovali v cechu (např. cech pekařů)

- cech dbal na kvalitu výroby

- hlídal ceny

- dohlížel na mistrovské zkoušky (kdy tovaryš se chce stát mistrem v oboru)

 

Úkol: namalovat cechovní znak

************************************************************

 

Dějiny významných států a národů v Evropě

Francie a Anglie v 11.- 13. století

Francie

- vládnoucí rod Kapetovci
Filip IV. Sličný
- 1305 – zajetí papeže v Avignonu ve Francii (povede k rozkolu v církvi)
- 1307 - zrušil řád Templářů a přivlastnil si jejich majetek
- 1328 vymírá rod Kapetovců, nastupuje vedlejší větev rod Valois /valoa/.

Video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-rozprasen-rad-templaru-13-rijen-151677

Anglie

- vládnoucí rod Plantagenetů /plantaženetů/
- Richard Lví Srdce - účast ve III. křížové výpravě (proti Saladinovi)
- Jan Bezzemek, bratr Richarda - ztratil většinu území ve Francii
- je přinucen vydat Velkou listinu svobod (oslabena královská moc, šlechta
získala větší moc)

Stoletá válka 1337 - 1453
- vedena mezi Francií a Anglií
- s nárokem se přihlásil i anglický král Eduard III. (matka z rodu Kapetovců)
- válka vedena ve třech etapách se střídavými úspěchy
- zpočátku má úspěch Anglie
- 1346 - bitva u Kresčaku, porážka FR (na straně FR bojuje Jan Lucemburský)
- 1415 - největší porážka FR u Azincourtu [azenkúru], dobyta Paříž
- do čela vojska se staví Jana z Arku, FR začala vítězit, v r. 1430 ji Angličané zajali
a upálili
- 1453 - válka končí vítězstvím Francie, vyhnáním anglických vojsk a uzavřením míru
- Francie se stala evropskou velmocí

Video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-jana-z-arku-dobyla-orleans-7-kveten-1429-152962

****************************************************************

Galerie

Úkol: Trojpolní hospodaření

 Středověká společnost

Středověká vesnice a město

 

 Cechovní znaky

 

 

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

 

 

Video: Z břehu Vltavy byly vyzvednuty kvádry z Juditina a Karlova mostu

http://m.ceskenoviny.cz/nejnovejsi/z-brehu-vltavy-byly-vyzvednuty-kvadry-z-juditina-a-karlova-mostu/805872

 

Proměny města Brna, 1. díl - Založení města, raný středověk

http://www.youtube.com/watch?v=clqo2uhVJJg

 

Štíty království českého (01/10) - Jak rostly hrady

https://www.youtube.com/watch?v=rQS_x8QLWFk&t=124s

 

Štíty království českého (02/10) - Můj hrad, můj dům

https://www.youtube.com/watch?v=YLQbZHXwQVE

 

Hrad Pernštejn

https://www.youtube.com/watch?v=feWQ2_yaZv4

 

PERNSTEJN - goticky hrad -Jak bydlely princezny

https://www.youtube.com/watch?v=vYndQ_m01TQ

 

PERNŠTEJNOVÉ - Šlechtické rody Čech a Moravy

https://www.youtube.com/watch?v=Y5vx8LI3BCM

 

Pernštejnové a jejich doba

https://www.youtube.com/watch?v=0uB8hPtDYEI

 

Proměny města Brna, 1. díl - Založení města, raný středověk

https://www.youtube.com/watch?v=clqo2uhVJJg

 

************************************************************

 

Vyšehradský kodex

https://www.youtube.com/watch?v=lSEBRX6eR5I

 

Vyšehradský kodex v rukou Zuřivého reportéra

https://www.youtube.com/watch?v=NKkO9MBLYB4

 

Vyšehradský kodex je vystaven v Národní knihovně

https://www.youtube.com/watch?v=HaBk8YYDToc

 

************************************************************

 

9. ročník

9.A, 9.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: 

Zápisy

Dějepis – 9. ročník    

Druhá světová válka (1939 – 1945)

  

Válka v Evropě 1943 - 1945

Vylodění v Itálii 1943

- spojenecké jednotky se ze sev. Afriky přesunuly na Sicílii

- odlákání pozornosti od chystaného vylodění v Normandii

-1945 - Itálie kapituluje (Mussolini popraven it. partyzány)

 

Vylodění v Normandii

- 6. června 1944 – Den D

- operace Overlord (suverén)

- proti sobě stáli zkušení stratégové: D. Eisenhower (USA) a E. Rommel (Ně)

- Američané, Angličané a Kanaďané připluli z Británie a vylodili se na západním pobřeží Francie

→otevřela se tzv. západní fronta

- na plážích Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword se vylodilo v jeden den 150 000

spojeneckých vojáků

- operace byla úspěšná a spojenecká vojska mohla postupovat do vnitrozemí Francie

Vylodění Spojenců v Normandii

*****************************************************************

 

Pád Berlína

Po osvobození Paříže pokračovala spojenecká vojska přes Belgii a Nizozemí.

 

Operace Market Garden (září 1944, Nizozemí)

-největší neúspěch Spojenců v 2. světové válce. Cílem bylo zajistit důležité mosty na řece Rýnu (u měst Arnhem a Nijmegen).

 

Bitva v Ardenách (přelom 1944-1945, Belgie)

- byla posledním německým pokusem zvrátit nepříznivý vývoj války. Spojenci

byli zaskočeni, ale zvítězili. V březnu 1945 překročili řeku Rýn u německých

hranic.

 

Bitva o Berlín (duben-květen 1945)

Německo bylo v obklíčení. Žukov dorazil k Berlínu první a zahájil v dubnu 1945 bitvu o Berlín.

 1. 5. 1945 Německo bezpodmínečně kapitulovalo.

Adolf Hitler spáchal 30. 4. 1945 ve svém bunkru sebevraždu.

Allemagne, Berlin. 2 mai 1945. Le drapeau rouge flotte sur les to”ts du Reichstag

Sovětská vlajka na Reichstagu, Berlín 3. 5. 1945

*****************************************************************

 

Jaltská konference

- únor 1945

- schůzka „Velké trojky“

- Jalta na Krymském poloostrově

- blíží se konec války

- bylo dohodnuto:       a) koordinace posledních dnů války

 1. b) okupační pásma v Německu a Berlíně
 2. c) válečné reparace Německa
 3. d) deklarace o vzniku OSN (Organizace spojených národů)

 

*****************************************************************

 

Válka v Tichomoří

 

USA                           X                     Japonsko

Vítězství                             Porážka

Japonsko – spojenec Ně a It,

- obsadilo kolonie evropských států v Asii → ropa a suroviny

 

Útok na USA

- 7. 12. 1941, Pearl Harbor [pérl hárbr] na Havajských ostrovech

- odvetou byla bitva o Midway – japonská katastrofální porážka a obrat ve válce

 

1-IwoJima_flag

Američané vztyčují vlajku na ostrově Iwodžima (únor 1945)

 

Američané svrhli 6. 8. 1945 první atomovou bombu na japonské město Hirošima.

Účinky byly děsivé!: 78 000 mrtvých, tisíce zraněných, zamořené město.

- americký bombardér Enola Gay, atomová bomba Little Boy

 

9. 8. 1945 svrhli druhou bombu na město Nagasaki (bomba Fat Man)

V září 1945 podepsalo Japonsko na palubě amerického křižníku Missouri kapitulaci.

Druhá světová válka tímto definitivně skončila.

 

Úkol: obrázek - atomová bomba "Little boy"

Nuclear bomb Little boy

*****************************************************************

 

Důsledky druhé světové války

- 60 milionů obětí (z toho 30 mil. civilistů)

- zničená území (nejvíce Polsko 21 %, Řecko 20 %)

 

Hospodářské důsledky

- zničená města a průmysl (např. bombardování Drážďan)

- nedostatek pracovní síly (mrtví, nezvěstní, váleční invalidé)

- nedostatek léků a potravin → přídělový systém (na lístky)

 

Technický pokrok

- letectví (zvyšování rychlosti, doletu, rozvoj letecké dopravy)

- kosmonautika (rakety)

- radar, počítač, atomová energie

- výroba penicilinu – první antibiotikum (A. Fleming)

 

Norimberský proces

listopad 1945 - říjen 1946

- mezinárodní soudní proces s nacistickými zločinci

- válečné zločiny

-zločiny proti míru

- zločiny protilidskosti

- bylo odsouzeno 21 osob (Göring spáchal sebevraždu ve vězení)

 

Vznik OSN (UN)

 • v San Franciscu r. 1945
 • dnes sídlo v New Yorku
 • zasedá Valné shromáždění a Rada bezpečnosti
 • mírové sbory OSN, tzv. "modré přilby"

2 filmy: Hotel Rwanda, Válečníci

Hotel Rwanda 2004 - film Warriors 1999 - film

*****************************************************************

 

Zločiny proti lidskosti

Koncentrační tábory

- pracovní (vznikaly před válkou, k izolaci politických odpůrců režimu)

- vyhlazovací (vznikaly za války, k fyzické likvidaci hlavně Židů a cikánského obyvatelstva)

 

Příklady: Terezín, Dachau, Buchenwald, Osvětim-Auschwitz, Treblinka

 

Šoa – vyvražďování Židů nacisty

Šoa a holocaust                   

Holokaust (z řečtiny) = řecky spálená oběť

Šoa (z hebrejštiny) = hebrejsky úplné zničení

 

Konečné řešení žid. otázky

- v plánu 11 mil. lidí (zahynulo 6 mil.)

- „transporty smrti“ do vyhlazovacích táborů

selekce (roztřídění na smrt hned nebo později)

                                    → plynová komora („sprchy“)

                                    → krematorium (spalování mrtvých)

 

- Osvětim = továrna na smrt („zpracování materiálu“ – zlatých zubů, brýlí, všech věcí)

- konečné řešení organizovali R. Heydrich a A. Eichmann (po válce dopaden v Argentině, popraven v 60. letech v Izraeli)

 

- kromě Židů byli cílem nacistického vyhlazení i Romové. Těch v koncentračních táborech zahynulo 300-500 tisíc.

 

Slovníček

genocida: zločin vyhlazování národa nebo určité etnické či náboženské skupiny

perzekuce: pronásledování

selekce: výběr, vyřazování

transport: přeprava; skupina osob přepravovaná na jedno místo

*****************************************************************

Galerie

Japonský postup v tichomoří do poloviny roku 1942 - mapa

Útok na Pearl Harbor - 7.12.1941

 

Válka v tichomoří - seriál a filmy

 

 Vztyčení americké vlajky na ostrově Iwodžima, únor 1945

Atomový výbuch v Hirošimě

 Atomová bomba "Little boy" - Hirošima, 6.8.1945

 

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

Operace Market Garden měla urychlit porážku hitlerovského Německa

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/67316-operace-market-garden-mela-urychlit-porazku-hitlerovskeho-nemecka/

 

2 světová válka v obrazech - 2 dil - operace Market Garden aj.

od 2:15

http://www.stream.cz/uservideo/307919-2-svetova-valka-v-obrazech-2-dil-operace-market-garden-aj

 

 

Band of Brothers Landing Market Garden

https://www.youtube.com/watch?v=b9zBf5LO7fI

 

Velké bitvy historie- Arnhem 1944 (cz)

https://www.youtube.com/watch?v=-k3tLBzyweo

 

Příliš vzdálený most (1977) - Trailer CZ

https://www.youtube.com/watch?v=bQpCm8WooY0

 

Bitva v Ardenách - poslední pokus Německa o zvrat vývoje druhé světové války

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/39188-bitva-v-ardenach-posledni-pokus-nemecka-o-zvrat-vyvoje-druhe-svetove-valky/

 

Velké bitvy historie - Bitva v Ardenách (1944)

https://www.youtube.com/watch?v=OL4B2gZgSkk

 

Největší tankové bitvy - Bitva v Ardenách - Útok na Bastogne (paranormalnijevy.cz)

od 1:20

http://www.stream.cz/uservideo/668180-nejvetsi-tankove-bitvy-bitva-v-ardenach-utok-na-bastogne-paranormalnijevy-cz

 

Nejslavnější fotka druhé světové je tak trochu podvrh

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/309120-nejslavnejsi-fotka-druhe-svetove-je-tak-trochu-podvrh/

 

*****************************************************************

 

Pearl Harbor trailer

http://www.youtube.com/watch?v=uhVgRSDrtdg&feature=related

 

PEARL HARBOR ATTACK SCENE (unedited)

http://www.youtube.com/watch?v=Sv1niwxQgoY&feature=related

 

7. prosinec - Den útoku na Pearl Harbor

http://www.stream.cz/slavnedny/778627-7-prosinec-den-utoku-na-pearl-harbor

 

Letters From Iwo Jima (2006) Trailer - HD

https://www.youtube.com/watch?v=51lo2dpaZ_g

 

Vlajky našich otců - trailer

https://www.youtube.com/watch?v=bx5egNLur9Y

 

Hiroshima: Dropping the Bomb

http://www.youtube.com/watch?v=NF4LQaWJRDg&playnext_from=TL&videos=PdzNoOTU8GM&feature=rec-LGOUT-exp_fresh%2Bdiv-1r-2-HM

 

Hiroshima: Dropping The Bomb - Hiroshima - BBC

https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso

 

Hiroshima Atomic Bomb (1945) | A Day That Shook the World

https://www.youtube.com/watch?v=t19kvUiHvAE

 

Hirošima den poté

https://www.youtube.com/watch?v=EwsMRa6l7Jw

 

*****************************************************************

 

 

 

Tip na film

1917 (2019)

Držitel Oscara Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu Americká krása, natočil jedinečný epický příběh z první světové války. Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman) zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků - mezi ohroženými je i Blakeův bratr.

 

 1917 - poster small

1917 - film 2 1917 - film 3 1917 - film 4 1917 - film 1

 

https://www.csfd.cz/film/708117-1917/prehled/