Základní škola Židlochovice

Dějepis – Prášilík

Vytrvalostí, studiem a věčnou touhou se každý člověk může stát velkým.

 

George Patton

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO:

Mgr. Adam Prášilík

kabinet ČJ (2. patro)

telefon: 547 425 434

e-mail: adam.prasilik@zszidlochovice.cz

8. ročník

8.A, 8.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka:

Zápisy

Dějepis – 8. ročník  

 

Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí

(1648 – 1789)

 

Prusko

- protestantský stát v rámci Svaté říše římské

- název Prusko pochází od Prusů (kmenů z oblasti u Baltského moře). Ve 13. stol. bylo jejich území dobyto Řádem německých rytířů.

- vládne zde rod Hohenzollernů, konkurence Habsburků

- rozmach během třicetileté války

- od r. 1701 Pruské království

- rozvoj hospodářství a vznik silné armády

- tolerance různých náboženství (Židé, protestanti z katolických zemí)

Fridrich Vilém I. „kaprál na trůně“ (4. největší armáda v Evropě)

Fridrich II. Veliký – válčil s Marií Terezií (vybojoval Slezsko)

*****************************************************************

 

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie

ČZ po třicetileté válce

Panovníci:       Ferdinand III. (1637-57)

Leopold I. (1657-1705)

Josef I. (1705-11)

 

Rekatolizace:

- šlechta přešla na katolictví nebo emigrovala

- jezuité působili ve školství

- svatořečení Jana Nepomuckého

 

Robota a nevolnictví:

- zvýšení roboty (dříve několik dní ročně, teď asi 3 dny týdně)

povstání proti vrchnosti (selské bouře)

- poddaní odváděli:   

 • vrchnosti peníze a naturální dávky,
 • desátek církvi,
 • daně panovníkovi.

*****************************************************************

 

Karel VI. (1711-1740)

Válka o dědictví španělské – vymřeli španělští Habsburkové,

Karel mohl být španěl. král, ale nastoupili francouzští Bourboni.

Protože neměl mužské potomky, vydal tzv. pragmatickou sankci (1713)

– nařízení o následnictví na habsburském trůně (dědičnost i v ženské linii).

Nakonec ji uznaly jednotlivé habsburské země i evropské velmoci.

 

Marie Terezie

(1740-1780)

- manžel František Štěpán Lotrinský (od té doby se vládnoucí rod nazývá

habsbursko-lotrinský)

- vzali se z lásky, měli spolu 16 dětí

 

Válka o dědictví rakouské – po smrti Karla VI.

- proti Bavorsku (Karel Albrecht, uplatnil nárok na České království, obsadil

Prahu, byl prohlášen českým králem a stal se císařem, ale záhy na to umírá)

- proti Prusku (Fridrich II., získal Slezsko)

Marie udržela svou vládu, 1743 korunována čes. královnou.

František Štěpán byl novým císařem.

 

Sedmiletá válka

- pokus o získání Slezska zpět

- spojenci Marie Terezie: ruská carevna Alžběta, francouzský král Ludvík XV.

- obléhání pruského hl. města Berlína - smrt Alžběty, nový car se přidal k Prusku.

- Slezsko definitivně zůstalo Prusku.

*****************************************************************

 

Reformy Marie Terezie

- správní

 • centralizace říše, centrem správy Vídeň
 • germanizace, úřední spisy v němčině
 • soupisy půdy – Tereziánský katastr, Berní rula (berně=daň)
 • rozdělení do krajů – vznik policejních úřadů
 • sčítání lidu (povinná příjmení, názvy ulic a čísla domů)

- soudní

 • zrušeno právo útrpné (mučení obžalovaných)
 • odvolací soudy – odvolání proti rozhodnutí vrchnosti

- školská

 • 1774 – povinná školní docházka
 • němčina na gymnáziích

- hospodářské

 • jednotné míry, váhy
 • podpora textilních manufaktur

- církevní

 • Olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství
 • v Brně a Českých Budějovicích zřízeno biskupství

*****************************************************************

Galerie

Pruska armada

 

Svaty Jan Nepomucky (1729)

Habsburska monarchie - mapa

Habsburkove - panovnici

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

 

Bitva pod Studencem

http://www.youtube.com/watch?v=GgNjA7aoCUY

 

Die Deutschen 06 - Preußens Friedrich und die Kaiserin [CZ sub] part 1

1http://www.youtube.com/watch?v=KgNAiJzFlKs

 

Die Deutschen 06 - Preußens Friedrich und die Kaiserin [CZ sub] part 2

http://www.youtube.com/watch?v=jtwo2LzDUwQ

 

************************************************************

 

BITVA o VÍDEŇ 1683 (FILM)

https://gloria.tv/video/7Amg7Edt8BcF1m3CmTnYjkDM3

 

11.9,1683 Bitva před Vídní

https://www.youtube.com/watch?v=gLtB19ZL9y0

 

Den, kdy se Vídeň ubránila Turkům (12. září 1683)

https://www.youtube.com/watch?v=54DaQ9nAIe0

 

Osmané proti křesťanům: Boj o Evropu (2/3) - Zlaté jablko

https://www.youtube.com/watch?v=0uwZwFwgI_k

 

Svatá válka (3/5) - Turci před branami Vídně

https://www.youtube.com/watch?v=n4r7OFJs6O4

 

1715: Smrt Krále Slunce - Dokument CZ

https://www.youtube.com/watch?v=o5qGo8JYOPA

 

Pragmatická sankce a nástup Marie Terezie

https://www.youtube.com/watch?v=Ty4YMSojSUA

 

************************************************************

 

 1. výročí narození Marie Terezie

https://www.youtube.com/watch?v=yPeEkK3Bu0E

 

Války o rakouské dědictví

https://www.youtube.com/watch?v=E4siOWie_Ds

 

Sedmiletá válka

https://www.youtube.com/watch?v=c7FONthtbpc

 

Marie Terezie (2017) - Trailer / Vojtěch Kotek, Pavel Kříž

https://www.youtube.com/watch?v=YpQM2basVXU

 

DOKUMENT-MARIE TEREZIE,JEJI VELIČENSTVO A MATKA (CZ 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=42P-zndjrbU

 

************************************************************

 

9. ročník

9.A, 9.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: Rozbití ČSR

(Situace v pohraničí, Mnichovská dohoda, Druhá republika)

Učebnice str. 43-49

9.A, 9.B - pondělí 10.12.

Zápisy

Dějepis – 9. ročník  

  

Mezi světovými válkami

 

Kultura a věda mezi válkami

Výtvarné umění - malířství

- vystřídalo se několik uměleckých stylů

 

Kubismus

- typický geometrickými tvary

- kubisté se snažili o objektivní zobrazení skutečnosti

- zobrazovaný předmět zachycen ze všech stran

- zavrhli perspektivu (na dvojrozměrném plátně dojem trojrozměrnosti)

- český kubistický malíř Emil Filla

 

Surrealismus

- předpona sur- znamená „nad“¨

- je to směr, který chtěl zachytit to, co je v člověku opravdu skutečné, to, co se odehrává v jeho podvědomí

- surrealistické obrazy a sochy v sobě spojují reálné a nereálné motivy

- objevuje se i v literatuře a filmu

 

Výtvarné umění - Sochařství

 1. stol. – tradiční – věnuje se figurální tvorbě (pomníky, busty)

– avantgardní – abstrakce, stylizovaná tvorba těl - rumunský sochař Constantin Brancusi – Portrét slečny Poganové

 

Architektura

 1. a 20. stol. – nové materiály (beton, železobeton, kov, sklo)

- nové nevídané konstrukce

- vznikají nádražní haly (se skleněnou střechou) mrakodrapy (USA)

Funkcionalismus = jakou funkci bude stavba plnit

Konstruktivismus = co je užitečné, může být i estetické

Konstruktivistické budovy nejsou nijak zdobené.

V Čechách vznikala kubistická architektura (Praha) – plastická geometrická výzdoba – vily, činžáky, banky.

 

Úkol: namalovat vilu Tugendhat

*********************************************************************

 

Osvobozené divadlo, V+W (Voskovec, Werich)

Walt Disney - Mickey Mouse

Úkol: namalovat obrázek Mickey Mouse

*********************************************************************

II. světová válka (1939 – 1945)

 

Průběh druhé světové války

 

Vypuknutí války

 

Změny hranic

Německo získaloRakousko, čs. pohraničí, potom zbytek ČSR.

Slovensko vyhlásilo samostatný stát.

Maďarsko získalo Podkarpatskou Rus.

Polsko získalo Těšínsko.

Itálie získala Etiopii a Albánii.

 

Útok na Polsko

Blitzkrieg

- 1. září 1939 – Ně zaútočilo na Polsko (bez vyhlášení války) – Gliwický incident

- něm. taktika, tzv. blesková válka (tankové jednotky a letectvo)

Sitzkrieg

- 3. 9. 1939 – VB a FR vyhlašují Německu válku, zahájily námořní blokádu

→ vedly ale tzv.podivnou válku (žádné vojenské operace)

 

17.9. - SSSR zaútočil na Polsko z východu, záminka=ochrana území před nacisty,

Polsko zaniklo, bylo rozděleno – smlouva mezi Ně a SSSR.

Pro nacisty představovalo Polsko „životní prostor“, Slované byli pro ně „podlidi“.

Začaly se stavět koncentrační tábory, Židé byli shromažďováni do ghett.

*****************************************************************

 

Bitva o Británii

- nový ministerský předseda Winston Churchill

(Britům slibuje „Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot.)

 

- po porážce Francie zůstala VB v boji osamocena

- VB začala zbrojit, opevňovat pobřeží a budovat letectvo (RAF – Royal Air Force)

- srpen 1940 – akce „lvoun“, začala letecká bitva o Británii (bombardování měst)

- Ně připravovalo následné vylodění

- současně probíhala i ponorková válka

- v jednotkách RAF: Čechoslováci, Poláci, Francouzi

 

britská RAF                 X          německá Luftwaffe

                                                    (maršál Hermann Göring)

Vítězství                  Porážka

- k něm. porážce pomohlo využití systému radiolokátorů (radarů),

které včas informovali o nepřátelských letadlech.

*****************************************************************

 

Válka se Sovětským svazem

"Velká vlastenecká válka"

- plán Barbarossa

 1. června 1941 – Ně porušilo pakt o neútočení a se svými spojenci napadlo SSSR

- Ně usilovalo o bleskovou válku

- nebylo připraveno na válku v zimě

- postup 3 směry:       sever = Leningrad

                                    střed = Moskva

jih = Ukrajina (černozem na Donbasu a naftová pole u Kaspického moře)

- během podzimu se vytvořila 6000 km široká fronta (od Leningradu po Rostov na Donu)

- SSSR přenáší své nejdůležitější podniky na Ural, do Povolží a do Kazachstánu

*****************************************************************

 

Průběh bojů

Leningrad

- obléhání 1941-44 (2,5 roku)

- útočí Ně a Fin

- hladomor, zásobování města jen přes Ladožské jezero

- morálku udržuje Leningradský symfonický orchestr

 

Moskva

- 1941

- Ně je 25 km od Moskvy

- pak začíná protiútok RA - Rudé armády (gen. Žukov) → z bleskové

se stává vyčerpávající válka

 

Stalingrad – „obrat ve válce“

- 1942-43 (68 dní)

- boje o každý dům, ulici

- něm. armáda obklíčena, Hitler zakázal se vzdát, gen. Paulus neuposlechl

- RA tlačí Ně na západ, r. 1944 obsazuje Pobaltí a Polsko

*****************************************************************

 

Válka v Evropě 1943 - 1945

 

Vylodění v Itálii 1943

- spojenecké jednotky se ze sev. Afriky přesunuly na Sicílii

- odlákání pozornosti od chystaného vylodění v Normandii

-1945 - Itálie kapituluje (Mussolini popraven it. partyzány)

 

Vylodění v Normandii

- 6. června 1944 – Den D

- operace Overlord (suverén)

- proti sobě stáli zkušení stratégové: D. Eisenhower (USA) a E. Rommel (Ně)

- Američané, Angličané a Kanaďané připluli z Británie a vylodili se na západním pobřeží Francie

→otevřela se tzv. západní fronta

- na plážích Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword se vylodilo v jeden den 150 000

spojeneckých vojáků

- operace byla úspěšná a spojenecká vojska mohla postupovat do vnitrozemí Francie

*****************************************************************

 

Galerie

Vila Tugendhat v Brne (pamatka UNESCO)

Walt Disney vytvoril animovane postavicky Mickey Mouse a Sněhurky

Zniceny sovetsky tank na vychodni fronte

Nemecke jednotky v Africe - AfrikaKorps

Valecne filmy o pilotech:

Bitva o Britanii, Memphiska kraska, Tmavomodry svet

Den D - operace Overlord - Vylodeni v Normandii 6. cervna 1944

 

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

 

Ještě jsme ve válce

http://www.youtube.com/watch?v=Mih5DfYQMZ8

*****************************************************************

World War II in Europe: Every Day

https://www.youtube.com/watch?v=WOVEy1tC7nk

*****************************************************************

 

Německý bleskový útok - Poláci vydrželi měsíc

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/65041-nemecky-bleskovy-utok-polaci-vydrzeli-mesic/

 

Útok na Polsko

http://www.youtube.com/watch?v=4Vzecc2QhQk

 

Michael Mráz - Polsko 1939

http://www.youtube.com/watch?v=JYcXnHYnsDk

 

Vize války - (2/9) Blitzkrieg (První část - Napadení Polska) ... dokument CZ

http://www.youtube.com/watch?v=XqkWR8GRV-k

 

Německé tanky II. světové války - PanzerIV ... dokument CZ

https://www.youtube.com/watch?v=EZj7OvXf6jE

 

*****************************************************************

 

Battle Of Britain (Movie) – Stuka Vs Spitfire

http://www.youtube.com/watch?v=RVBO61qg-kc&feature=player_embedded

 

Battle of Britain - Bombing London

http://www.youtube.com/watch?v=kBPajDmJbRw&feature=related

 

Battle of Britain - Finale

http://www.youtube.com/watch?v=eYoERWmZdZ8&feature=related

 

Dark blue world

http://www.youtube.com/watch?v=EIy66MpsIEI&feature=related

 

Tmavomodry Svet (Dark Blue World) - Air Force Combat 02/04

http://www.youtube.com/watch?v=vbcFsUtqRpM

 

Memphis Belle Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=I0yvvL7MIAA

 

Memphis Belle - Opening Scene

http://www.youtube.com/watch?v=A9fkvfObnvo

 

*****************************************************************

 

Velká vlastenecká válka-1.Plán Barbarossa

http://www.youtube.com/watch?v=PC0Y5eumzUU

 

Vize války - (4/9) Blitzkrieg (Třetí část - Útok na Rusko) ... dokument CZ

http://www.youtube.com/watch?v=ojXYiEahWUI

 

Slavné dny Den, kdy Němci kapitulovali u Stalingradu 31 leden 1943 Stream

https://www.youtube.com/watch?v=zl13hQDzJRg

 

STALINGRAD 1993 – ukázka

http://www.youtube.com/watch?v=6ErOfwwFIaI

 

Stalingrad 1993 The Tank Scene HD

http://www.youtube.com/watch?v=wvLzJsny0DM

 

Stalingrad (1993) final scene

http://www.youtube.com/watch?v=GaBc37SgiUE&feature=related

 

Největší tankové bitvy U Kurska se střetlo rekordní množství techniky - iDNES.cz

http://www.youtube.com/watch?v=ZcNGjc1SvFQ&feature=related

 

*****************************************************************

 

Slavné dny Den D 6 červen 1944

https://www.youtube.com/watch?v=JCY5VUssV-Q

 

 1. červen - Den D

http://www.stream.cz/slavnedny/686766-6-cerven-den-d

 

D-Day 6/6/44

http://www.youtube.com/watch?v=uPU4p7UQOtU&feature=player_embedded#!

 

Velké bitvy historie- Normandie 1944 (cz)

https://www.youtube.com/watch?v=8MlbhizipzI

 

Vylodeni v Normandii

https://www.youtube.com/watch?v=-bNW1reCiNs

 

*****************************************************************

Tip na film

 

Ztraceni v Mnichově (2015)