Základní škola Židlochovice

Výlet do dávné historie

V úterý 24. 5. se třídy 6.A a 6.C vydaly do blízkého Mikulova. Krásné město pod Pálavou bylo za cíl vybráno kvůli expozici s názvem „Keltové pod Pálavou“. Tento zajímavý výlet do pradávné historie našeho kraje pořádá místní regionální muzeum, které sídlí na mikulovském zámku.

V zámecké zahradě si žáci vyzkoušeli na svých mobilních telefonech hru přes aplikaci Hra výlety. Hra se nazývala „Kouzla barokní zahrady“ a někteří žáci ji opravdu zdárně dokončili.

Třída 6.A vyrazila na Kelty jako první. 6.C mezitím zdolala strmé stoupání na Svatý Kopeček a stihla se občerstvit na mikulovském náměstí. Žáci v muzeu pracovali jako archeologové a nalezenou keramiku slepovali pomocí vteřinového lepidla. V další části expozice potom sbírali hrášek za správné odpovědi právě do nimi poslepované keramické misky. Vyzkoušeli si mletí mouky v žernovu, výrobu keramiky z hlíny, bojovali mečem a kopím, zjišťovali spoustu informací z oblasti řemesel, odívání, zemědělství apod. Po dvouhodinovém programu jsme si dali rozchod na náměstí a každý se posilnil dle vlastního uvážení.

Potom jsme vyrazili také na Svatý Kopeček a druhá třída zdolávala Kelty uvnitř muzea.

Po druhé hodině odpolední jsme zase zpět do Židlochovic vyrazili naším autobusem.

Lehce unaveni, ale nabiti zkušenostmi a informacemi ze života Keltů, rozešli jsme se pokojně domů.

 

Mgr. Prášilík Adam