Základní škola Židlochovice

Den otevřených dveří ve ŠD

            Dne 4. listopadu 2014 se v budově ZŠ na Couf.náměstí  uskutečnil Den otevřených dveří, který pořádala školní družina pro rodiče a širokou veřejnost. V prostorách školy bylo možno zhlédnout malou expozici výtvorů dětí a fotografie z akcí školní družiny. Vychovatelky školní družiny pro děti připravily pestrý program ve formě výtvarných dílniček a v tělocvičně tanec. Každý mohl nahlédnout a zkusit si s dětmi zacvičit nebo vytvořit krásný výrobek.

            Zelené oddělení, kde jsou převážně prvňáčci, si pomocí semínek, luštěnin a koření lepilo písmenka. Z těch potom skládali svá jména a monogramy. V oranžovém oddělení se děti učily plést dračí náramky z gumiček. Každé dítě si odneslo nádherný náramek domů. Červené oddělení se ocitlo v malebném listovém podzimu. Děti s listí, které si předem nasbíraly a vylisovaly, si vytvořily obrázky. Některé z nich působily jako živé obrazy. Modré oddělení se přesunulo do tělocvičny, kde mělo hodinu zumby. Na řeckou hudbu se děti naučily novou taneční sestavu a to tanec zvaný Sirtaki.

            Hlavním posláním naší školní družiny je kvalitní zájmová činnost, rekreace a odpočinek dětí.

                                                                                                                                           Jana Koupilová, vedoucí školní družiny