Základní škola Židlochovice

DEN ZEMĚ

V pátek dne 21. dubna  si všichni účastníci školní družiny nasadili ochranné rukavice, vzali igelitové pytle a vydali se na sbírání odpadků, které do přírody nepatří. Vytvořili jsme malé skupinky a šli jsme uklidit kolem celé školy. Celkem jsme nasbírali čtyři pytle směsného odpadu. Po celé odpoledne nás provázela dobrá nálada. Je velmi důležité, aby si děti uvědomily, že za nepořádek na planetě Zemi můžeme jen my, lidé. Pevně doufáme, že touto akcí otevřeme dětem oči. Díky krásnému počasí byla akce opravdu vydařená a účastníci školní družiny si ji moc užili.