Základní škola Židlochovice

Den Země

Letos jsme se opět zapojili do úklidu přírody v rámci Dne Země. Akce se soustředila na péči o životní prostředí, třídění odpadu a recyklaci. Je pro nás důležité dobře pečovat o prostředí, ve kterém žijeme, a proto uklízení našeho okolí zařazujeme mezi pravidelné školní aktivity. Děti nejen vyčistily okolí školy, ale během cesty se také věnovaly vědomostnímu testu zaměřenému na recyklaci. Společně se staráme o naši planetu. Těšíme se na příští rok, kdy se opět zapojíme!