Základní škola Židlochovice

Den Země

V letošním roce se školní družina připojila ke Dni země a podpořila akci „Ukliďme Česko“. Celá akce proběhla v odpoledních hodinách, kdy družinové děti dostaly rukavice a igelitové pytle. Vytvořili jsme šest skupin a každá procházela jiný úsek kolem školy. Nacházeli jsme různé plasty, papírky, igelitové pytlíky, rezavé plechovky, ale nejvíce bylo všude nedopalků od cigaret. Naše děti s velkou pílí a ctižádostí uklízely vše, co viděly. Bylo zajímavé poslouchat jejich hovory mezi sebou, neboť nešlo jen o úklid, ale hlavně, aby děti pochopily, že s jejich pomocí bude naše okolí čisté a krásné. Těší nás, že děti vědí, co nepatří do přírody a jak ji mohou chránit. Chraňme si své Česko!

                                                          Jana Koupilová, vedoucí školní družiny