Základní škola Židlochovice

Depistáž v 1. ročnících

V týdnu od 7. do 11.9. probíhala v 1. ročnících depistáž, tedy práce s dětmi zjišťující v jakých oblastech potřebují které děti zvýšenou podporu vyučujícího.

Toto šetření provádí každým rokem v září školní poradenské pracoviště a je pro děti velkou pomocí, protože se nám daří přistupovat k dílčím oslabením bezprostředně po jejich zjištění, připravit programy pro jejich rozvoj a tak děti dobře připravit na jejich důležitý úkol, a to naučit se dobře číst, psát a počítat. 

ŠPP Coufalíkovo