Základní škola Židlochovice

Děti a trampolína

Problémem dnešních dětí se stává klesající fyzická aktivita, kterou nahrazuje čas strávený ve společnosti televize, videa nebo počítače. Vychovatelky ze školní družiny se rozhodly s tím něco udělat. Na začátku byl nápad, který se zásluhou vedení školy  podařilo zrealizovat. Příchod jara jsme v družině přivítali novou, velkou trampolínou, která je umístěna na školním dvoře. Vhodným příkladem intenzívního cvičení je skákaní na trampolíně, které rovnoměrně zatěžuje všechny svalové partie a podporuje fyzickou kondici dětí. Pravidelná každodenní činnost jednotlivých oddělení je obohacena o čas užívaný skákáním a poskakováním na trampolíně. Hlavním cílem naší družiny je, aby se děti cítily příjemně a radostně. Trampolína je velikou radostí pro naše děti. Rozzářené dětské oči s obrovským úsměvem jsou odměnou pro nás všechny. 

                       Jana Koupilová, vedoucí školní družiny