Základní škola Židlochovice

Deváťáci navštívili Osvětim

Young boy - Painting by Toby Gotesman Schneier

Naši deváťáci se ve třech březnových dnech 2., 3. a 4.3. podívali do Osvětimi v Polsku. Na místo, které je neblaze proslulé a spjaté s židovským holocaustem a druhou světovou válkou. Vidět takové místo na vlastní oči je pro každého mladého člověka připomínkou také té odvrácené stránky jak lidské povahy tak našich dějin.

Prohlídka koncentračního tábora byla rozdělena na dvě části. Nejprve jsme se s průvodci vydali do části Osvětim-Auschwitz, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, jak koncentrační tábor fungoval, jaká v něm byla pravidla. Nesmazatelně se nám vryla do paměti vyprávění o nacistických zločinech, které se zde odehrávaly. Tísnivou atmosféru dokreslovaly nejen fotografie, často tajně pořízené vězni, ale také výstava nashromážděných osobních věcí lidí, kteří zde přišli o život.

Na druhou část naší exkurze jsme se přesunuli do vyhlazovacího tábora Březinka-Birkenau. Tento tábor byl desetkrát větší než ten předchozí. Nepřehlédnutelnou dominantou tohoto tábora je vstupní brána s věží. Poté, co vězeň bránou projel nebo prošel a ta se zavřela, byla jeho šance na únik či přežití velmi malá. Selekce, sprchy, plyn, spalování, nebo selekce, práce, práce, smrt nemocemi, únavou, z rozmaru stráží. 

S velkou pokorou jsme procházeli místy, kde přesně platilo latinské homo homini lupus - kde se člověk stal druhému vlkem - zničené spalovací pece, dřevěné baráky či jejich základy. Velký hřbitov pro jeden a půl milionů nevinných obětí.

Každý s podobnými pocity a někteří s chmurnou náladou, odjížděli jsme nazpět domů. Jaké ponaučení nebo vklad do života to bude mít? Nelze soudit, ale důležitý střípek do mozaiky lidských dějin 20. století to určitě je. A v tom 21. ve kterém žijeme, nechceme minulé chyby opakovat.

 

Mgr. Adam Prášilík