Základní škola Židlochovice

Deváťáci se adaptovali

Na začátku školního roku došlo ke spojení osmých ročníků do třech nových kolektivů ročníků devátých.

Školní poradenské pracoviště se proto na úplném začátku školního roku věnovalo právě těmto třídám a uspořádalo pro ně mini-adaptační program.

Cílem tříhodinového programu bylo, aby se mezi sebou žáci lépe poznali, opadl ostych a vybudovali si společný první zážitek. Stejně tak i třídní učitelé, kteří na programu v tělocvičně nesměli chybět, měli šanci poznat své nové třídní kolektivy. 

Společný zážitek celé třídy na začátku školního roku pomáhá budovat pocit pospolitosti a je prevencí nežádoucích jevů.