Základní škola Židlochovice

Drakiáda

Jedním ze symbolů podzimu je pouštění draků. Proto naše školní družina uspořádala v pátek 12.10. Drakiádu, na kterou byli pozváni i rodinní příslušníci družinových dětí. Společně jsme vyšli na kopec Výhon nad starou cihelnu. Počasí bylo příjemné – obloha slunečná a větřík foukal tak akorát pro pouštění draků. Paní vychovatelky ocenily draky, kteří vyletěli nejvýše, kteří vydrželi ve vzduchu nejdéle, hbité draky a jiné.

Velmi děkujeme všem rodičům za spolupráci a ochotu pomoci i ostatním dětem. Pohled na rozzářené úsměvy nejen dětí, ale i dospělých byl pro nás velkou odměnou.

Školní družina