Základní škola Židlochovice

Dramatický kroužek

Pohádkové pásmo

Představení dramatického a pěveckého kroužku.

V úterý 28.1. se v dopoledních hodinách uskutečnilo vystoupení žáků dramatického kroužku paní učitelky Bravencové a paní učitelky Broklové, a to za pomoci dívek z pěveckého kroužku paní učitelky Tomanové. Představení bylo naplánováno na dobu před vysvědčením, aby členové kroužků mohli ukázat práci odvedenou za první pololetí. Na mladé herce a zpěvačky se přišly do prostor místní tělocvičny podívat děti z 1. stupně ZŠ Židlochovice a poté také děti z židlochovické mateřské školy. Představení bylo rozděleno na několik částí. O úvod se postaral pěvecký kroužek dvěma písněmi. Klavírní doprovod zajistil bývalý žák školy, zkušený klavírista Štěpán Chalupa. Poté následovala pohádka Kouzlo lásky, kterou sami vymysleli a napsali žáci v dramatickém kroužku. Za to jim samozřejmě patří velký obdiv. V pohádce, kde dobro bojuje proti zlu, tak mohli malí diváci vidět nejen prince a princezny, ale také zlou čarodějnici. Konec pohádky byl doplněn zpěvem pěveckého kroužku, který předvedl závěrečnou píseň. Pásmo pohádek pokračovalo vystoupením inspirovaným seriálem Příběhy včelích medvídků, takže k vidění byli malí čmeláci a jejich další „hmyzí“ přátelé. Celé představení se zdařilo a u diváků z 1. stupně i z mateřské školy sklidilo úspěch, jelikož všichni naše účinkující s nadšením sledovali a odměnili je milým potleskem. Všem mladým hercům, herečkám a zpěvačkám patří velký dík a pochvala.

Mgr. Michaela Tomanová