Základní škola Židlochovice

Ekologický program prvňáků

Cesta chleba na náš stůl

V pondělí po jarním prázdninách jsme navštívili ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. V programu se děti seznámily se složitou cestou, která vede od malého zrníčka až k voňavému chlebu na náš stůl. Naučily se poznávat jednotlivé druhy obilí a seznámily se s dávnými zemědělskými postupy. Zábavnou formou se dozvěděly, co se z kterého obilí vyrábí. Také si samy upekly  svůj chlebánek. Dětem se dopoledne líbilo a některé přivezly svůj chlebánek ochutnat i domů.