Základní škola Židlochovice

Ekologové ve spalovně SAKO.

Žáci 7. a 8. ročníků volitelného předmětu  Ekologie navštívili 9.3. provoz spalovny SAKO v Brně - Líšni. Po prvotních informacích o množství vyprodukovaných odpadů námi lidmi, jsme na vlastní oči viděli,  co se děje se směsným komunálním odpadem, když opustí popelnice, jak se dá energeticky využívat, a jak je naloženo  s vytříděnými odpady z barevných kontejnerů.