Základní škola Židlochovice

EXKURZE DO ČISTIČKY

V pátek, 25. května se část dětí ze školní družiny vydala na exkurzi do čističky odpadních vod v Židlochovicích, kde nás srdečně přivítal pan Balvín. Děti se dozvěděly během výkladu, že k čističce odpadních vod jsou připojeny kanalizace ze Židlochovic a Vojkovic. Voda do areálu přiteče z našich domácností přes sběrné síto, kde se voda zbaví těch nejhrubějších nečistot. Voda se zde jednoduše čistí od nejhrubších nečistot k méně hrubým nečistotám.  Putuje do mechanických třídičů a oddělovačů, kde se zbaví všech mechanických nečistot. Potom následují nádrže, kde jsou do vody nasazeny různé čistící bakterie a chemikálie, které se starají o zbavení všech nemechanických nečistot a škodlivin, které by po vypuštění do řeky mohly škodit vodě i životnímu prostředí. Děti ti odnášely mnoho zajímavých informací.

                                                       Jana Koupilová, vedoucí školní družiny