Základní škola Židlochovice

Exkurze do čističky

Čistička odpadních vod

Kam odtéká odpadní voda z domácnosti? Co je to mechanické čistění vody? Co se děje s odpadky, které se odstraní z odpadní vody? To jsou otázky, na které si děti ze školní družiny došly pro odpověď na čističku odpadních vod v Židlochovicích.

            V pátek, 22. května se školní družina vydala na exkurzi do čističky odpadních vod v Židlochovicích, kde nás srdečně přivítal pan Kubín a pan Balvín. Děti se dozvěděly během výkladu, že k čističce odpadních vod jsou připojeny kanalizace ze Židlochovic a Vojkovic. Voda do areálu přiteče z našich domácností přes sběrné síto, kde se voda zbaví těch nejhrubších nečistot. Voda se zde jednoduše čistí od nejhrubších nečistot k méně hrubým nečistotám.  Putuje do třídičů a oddělovačů, kde se zbaví všech mechanických nečistot. Potom následují nádrže, kde jsou do vody nasazeny různé čistící bakterie a chemikálie, které se starají o odstranění všech nemechanických nečistot a škodlivin, které by po vypuštění do řeky mohly škodit vodě i životnímu prostředí. Děti ti odnášely mnoho zajímavých informací.

            Děkujeme pracovníkům čističky odpadních vod Židlochovice, za exkurzi.

                                  Jana Koupilová, vedoucí školní družiny