Základní škola Židlochovice

Exkurze do ČOV Židlochovice

V pondělí 21.5. se žáci ze sedmých ročníků navštěvující volitelný předmět Ekologie vydali na exkurzi do čistírny odpadních vod Židlochovice. Dověděli se jak vlastně taková čistírna funguje, co všechno musí proběhnout, aby se voda mohla vypustit zpět do koloběhu a co rozhodně není vhodné doma splachovat do odpadů. Věřím, že alespoň někteří žáci si odnesli z této exkurze zase o něco silnější povědomí o tom, že rozhodně není lhostejné, jak se chováme k našemu životnímu prostředí.

Mgr. David Kopeček