Základní škola Židlochovice

Exkurze do elektrárny

V úterý 20. 11. 2018 žáci devátých tříd navštívili elektrárny – jadernou elektrárnu Dukovany a přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. 

Nejprve jsme šli na exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany, která patří podle měřítek WANO mezi pětinu nejlépe provozovaných jaderných elektráren na světě. V infocentru elektrárny žáci shlédli výukové filmy, které upozorňovaly na to, jak by se nám v současnosti špatně žilo bez elektřiny. Na modelech (mnohdy skutečné velikosti) se mohli žáci blíže seznámit s jednotlivými díly a názorně vidět, jak to přesně v jaderné elektrárně vypadá. V průběhu exkurze žáci také odpovídali na otázky, kde mohli využít svých vědomostí z hodin fyziky a chemie. 

Potom jsme navštívili Přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, která se nachází pod hrází vodní nádrže Dalešice a která je součástí komplexu Dukovany. Velmi nás zklamalo, že jsme mohli navštívit jen informační centrum pro veřejnost, protože jsme se chtěli podívat do provozu a vidět, jak skutečně funguje. Sice jsme venku mohli prozkoumat již vyřazenou turbínu, ale z provozu jsme viděli jen vršky generátorů.