Základní škola Židlochovice

Exkurze do Kralic

Ve středu 9. 3. a v pátek 11. 3.  2016 navštívili žáci osmých tříd Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Nejvíce je zaujala replika původního knihtiskařského lisu, na kterém jim průvodkyně ukázala, jak se tiskla v 16. století Bible kralická.  Odnesli si vytištěnou stránku z bible a prohlédli malou expozici o J. A. Komenském. Na závěr prošli bývalou tvrz, ve které tiskárna sídlila, a kostel s dochovanými nápisy z doby jednoty bratrské. Exkurze byla vhodným doplněním učiva hodin dějepisu i českého jazyka a literatury.

Památník 1

Památník 2