Základní škola Židlochovice

Exkurze do Osvětimi

Žáci 9. ročníku se 4. a 11. října zúčastnili exkurze do polské Osvětimi. Při cestě autobusem i během prohlídky Osvětimi vykonávali pedagogický dozor: Adam Prášilík, Dominika Vaňková, Dana Kučerová, Zuzana Hennebergová, Kateřina Jakšová.

Prohlídka koncentračního tábora byla rozdělena na dvě části. Nejprve jsme se s průvodci vydali do části Osvětim-Auschwitz, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, jak koncentrační tábor fungoval, jaká v něm byla pravidla. Nesmazatelně se nám vryla do paměti vyprávění o nacistických zločinech, které se zde odehrávaly. Tísnivou atmosféru dokreslovaly nejen fotografie, často tajně pořízené vězni, ale také výstava nashromážděných osobních věcí lidí, kteří zde přišli o život.

Následovala druhá část prohlídky, na kterou jsme se přesunuli do vyhlazovacího tábora Březinka-Birkenau. Na toto místo přijížděly transporty s mnoha nevinnými lidmi. Zde jsme měli možnost vidět a projít si „baráky“, ve kterých byli vězni ubytováni. S velkou pokorou jsme prošli místy, kde jsou dnes již zničené plynové komory a krematoria. Na závěr jsme stanuli před památníkem obětem Holokaustu.

Tato zkušenost se našim žákům nesmazatelně vryla  do paměti, a proto doufáme, že se v budoucnu nic z těchto hrůz nebude opakovat.

 

Mgr. Adam Prášilík, Bc. Dominika Vaňková

4. října

11. října