Základní škola Židlochovice

Exkurze pátých tříd

Ve dnech 17. a 18. října se obě páté třídy zúčastnily exkurze v Památníku písemnictví v Rajhradě, a také v sousedící záchranné stanici nejen dravých zvířat. V Památníku  se děti dozvěděly historii o vzniku knih, nejprve ručně přepisovaných a následně v důsledku vynálezu knihtisku také knih tištěných. Viděly ukázky starých vzácných knih a také si mohly vyzkoušet psaní husím brkem. Poté následovala prohlídka budovy Památníku s prohlídkou známé knihovny a kostela.
V záchranné stanici se děti dozvěděly, jakým způsobem se zachraňují zranění či uvízlí živočichové. Nejčastější příčinou zraněných zvířat je srážka s vozem nebo sklem či zaklenutí ve starém plotě. Pan záchranář děti poučil, jakým způsobem mají postupovat při nálezu takového zvířete. Následovala i prohlídka samotných ptáků, které nyní ve stanici pobývají. Obě exkurze byly velmi zajímavé.

Mgr. Daniela Tichá