Základní škola Židlochovice

Exkurze do Spalovny Brno

Ve středu 7.12. se žáci sedmého ročníku, v rámci volitelného předmětu ekologie, jeli podívat do Spalovny Brno. V tomto provozu se pravidelně konají exkurze pro žáky základních a středních škol a naše škola se každoročně účastní prohlídkové trasy s výkladem. Žákům je ukázán provoz spalovny a třídící linky, ze které pak odchází druhotné suroviny pro další využití. Devadesáti minutová prohlídka zahrnuje výukový film o historii a současnosti brněnské spalovny a poté prohlídku samotného provozu.

Věřím, že po této exkurzi se alespoň někteří žáci budou k odpadům chovat s větším rozmyslem a snažit se o jejich minimalizování.

David Kopeček