Základní škola Židlochovice

Exkurze do Vídně

Exkurze do Vídně pro žáky osmých ročníků, 5. 6. 2015

Výběr žáků osmých ročníku se vypravil 5. června 2015 na výlet do Vídně. Provázela nás paní Rederedová, která žáky seznámila s historií rakouské metropole a jejími památkami.

Jako první památku jsme navštívili letní sídlo Habsburků – Schönbrunn. Prohlédli jsme si tzv. císařský okruh. Měli jsme možnost vidět místnosti, ve kterých pobývali rakouští panovníci, přijímali významné návštěvy, ale i soukromé místnosti – ložnici Františka Josefa I. a jeho choti Alžběty, řečené Sisi. Obdivovali jsme krásu zámeckých zahrad.

Poté jsme navštívili Přírodovědné museum, kde jsme mohli shlédnout mj pravěkou krásku - willendorfskou Venuši.

Následovala procházka centrem Vídně, svatoštěpánský dóm, morový sloup.

Poslední zastávkou byl zábavní park Prater, kde děti mohly využít některé z atrakcí rozlehlého střediska.

Bývalé císařské město nás provázelo výtečným počasím a přispělo ke krásným zážitkům z této exkurze.