Základní škola Židlochovice

Exkurze do výrobny kytar

Ve středu 17.9. se žáci 4.A  opět vydali na svých bicyklech  na výlet. Cílem cesty byly Velké Němčice, kde pan Furch ve své manufaktuře vyrábí skvostné kytarové kousky, které se vyvážejí téměř do celého světa. Pan Macháček nás poutavým vyprávěním seznámil s procesem výroby a my obdivovali nejen nové  CNC stroje, ale především um lidí, kteří se na výrobě kytar podílejí. Po cestě jsme si nezapomněli opéct špekáčky a milým zpestřením byla zastávka na hájence u pana Prašivky, který nás seznámil se svým zvířectvem. Obdivovali jsme především malou lišku, ale vyhráli jsme si i s dovádivými psy, kteří se  s námi smutně loučili.

Poděkování patří všem rodičům, kteří nás doprovodili a napomohli k zdárnému průběhu akce.