Základní škola Židlochovice

Zajímavá exkurze s pokusy!

V pátek 22. listopadu se žáci Vp Ekologie 9. ročník, Vp Badatelství 8.ročník a žáci z kroužku chemie jeli podívat na chemickou fakultu. Čekala nás prohlídka laboratoří analýzy potravin, ekotoxikologie, organické a analytické chemie a laboratoř zaměřená na aplikaci nanotechnologií v biomedicíně, kosmetice a potravinářství.

Viděli jsme praktické ukázky nejdůležitějších analytických metod používaných v praxi pro rozbor různých typů potravin.

Seznámili jsme se s organismy a postupy, které umožňují posouzení negativního vlivu chemických látek a odpadů na životní prostředí. Dozvěděli jsme se, jak drobní vodní korýši mohou odhalit nebezpečné chemické látky nebo kontaminované vody, nebo jak nám žížala umožní určit, že je zemina ekotoxická.

Obzvláště zajímavá byla nanovlákna, mikrovlákna i nanočástice, do kterých již chemici dokážou vázat aktivní přírodní látky, působící např. proti mikroorganismům nebo na hojení ran. 

A závěr byl věnován ukázce zajímavých, tedy výbušných a hořících pokusů!

Mgr.Lenka Hanáková, Mgr. Pavla Kučerová