Základní škola Židlochovice

Exkurze ve sběrném dvoře

            Abychom si recyklaci prožili na vlastní kůži a opravdu vnímali všemi smysly, navštívili jsme sběrný dvůr v Židlochovicích. Ve sběrném dvoře nás přivítal pan Libor Frank, který si pro děti připravil bohatý program s výkladem o tom, jak se nakládá s odpady, které zde občané přivezou. Děti zjistily, že se tu odevzdává papír, plast, sklo, nebezpečný odpad, staré elektrospotřebiče, zářivky, baterie, pneumatiky i bioodpad. Zajímavé pro děti byl drtící stroj, který viděly při drcení větví a dozvěděly se o využití nadrceného materiálu v zahradnictví. Avšak nejatraktivnější zábavu měly nakonec. Děti se mohly projet v traktoru nebo v malém nakladači, což také většina dětí s radostí využila. Za slunečného počasí a díky bohatému programu jsme prožili krásné odpoledne. Děkujeme pracovníkům sběrného dvora za exkurzi.  

                                           Jana Koupilová, vedoucí školní družiny