Základní škola Židlochovice

Fosilie na Výhoně

Žáci devátého ročníku měli možnost poodkrýt souvislosti vývoje našeho kousku Moravy, a to přesně krajiny kolem Výhonu a také samotného kopce. Programem prováděl Ing. Martin Rejžek, PhD. V nabitých 45 minutách žáky seznámil se základními milníky historického vývoje a poté následovala ukázka a popis fosilií nalezených přímo v naší lokalitě. Kde se tu vzaly? Kde je můžeme i dnes najít? Co nám fosilie dokáží říct o minulosti? To vše a ještě další zajímavosti přinesl deváťákům tento program. Aktivita byla financována z projektu MAP II a já jsem velmi rád, že máme možnost zvát odborníky do škol, aby ze svého úhlu pohledu popsali témata, kterými se zaobírají. 

David Kopeček