Základní škola Židlochovice

Honba za mamutem

Dne 10.10.2014 jsme ve ŠD uspořádali hru „honba za mamutem“.
Hra se uskutečnila na hřišti „starec“,kde děti byly rozděleny do desetičlenných skupinek. Děti  skládaly puzzle, archeologové hledali v písku předměty, přiřazovali částí těl dinosaurů a zodpovídali vědomostní otázky z doby pravěké.
Po skončení soutěže měli malí vědci chvilku oddechu a čekali na vyhlášení. Odměněna byla první 3 místa.  1.místo získalo družstvo s plným počtem bodů a nejrychlejším časem. Odměna za 1.místo badminton,  2.místo odměněno krásným deštníkem, za 3. místo si děti odnesly láhev na pití. Ostatní děti, které se neumístily, dostaly sladkou odměnu.
Celá akce se vydařila i díky krásnému počasí, děti byly spokojené a plné zážitků a dojmů.

Jana Koupilová, vedoucí školní družiny