Základní škola Židlochovice

Pohyb nás baví

V pátek 17. 6. 2022 jsme uspořádali ve školní družině akci s názvem „Hýbání nás baví“, na kterou byli pozváni i rodinní příslušníci družinových dětí. Sešli jsme se na školní zahradě, kde byly připraveny rozličné úkoly nejen pohybového charakteru. Rodiče s dětmi se v malých skupinkách volně pohybovali po zahradě a plnili disciplíny v různém pořadí. Splněné úkoly si sami označili na kartičce nebo získali samolepky. Pro zpestření byla cesta k dalšímu stanovišti zadána různorodými pokyny, např. „Cestou k dalšímu úkolu jděte potichu, jako čápi, jako mašinka, zpívejte, mávejte…“, atd. Na závěr byli všichni zúčastnění odměněni drobnou sladkostí.

Provázelo nás slunečné počasí a příjemně jsme si užili společně strávený čas.