Základní škola Židlochovice

Informace k testování

Vážení rodiče,

jako ředitel školy jsem povinen podle §29, odst. 2 školského zákona a podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Na základě výše uvedeného splní naše škola svoji povinnost tím, že dodrží opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně testování a ochrany dýchacích cest žáků a zaměstnanců. Proto se budou testovat všichni žáci, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali nemoc Covid-19. Očkování nebo prodělání nemoci je třeba doložit odpovídajícím potvrzením. Testování se uskuteční výtěrem z nosu ve dnech 1.9. (první ročník 2. 9.), 6.9. a 9.9. pod dohledem pedagogických pracovníků. V případě pozitivního výsledku žáka, uvědomíme zákonné zástupce, kteří musí zajistit bezodkladné odvedení žáka ze školy. Žáci, kteří se odmítnou podrobit testování, musí strpět ochranu dýchacích cest respirátorem, nebo zdravotnickou ochranou rouškou po celou dobu pobytu ve škole, ostatní pouze ve společných prostorách.

Nedodržování právně závazných opatření je důvodem nevpuštění žáka do školy.

V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2021, sp. zn. 9 As 264/2020 se praví, že „škola není správním orgánem, který by zkracoval žáky na právech, a tudíž ji není možné v této věci žalovat a škola je ve stejném postavení jako samotní žáci“ a musí tak strpět dodržování protiepidemických opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy