Základní škola Židlochovice

Jak roste chléb

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Do Lipky jezdí naše škola pravidelně. Letos výukové programy zahájily druhé třídy, které se ve středu 2.10.  jely podívat „Jak roste chléb“. Děti se seznámily s různými druhy obilí. Dozvěděly se, jak se dříve obilí sklízelo. Poznaly cestu chleba z pole až na stůl. V pohádce se zamyslely nad hodnotou půdy a nad jejím významem pro obživu člověka. Vyzkoušely si mlácení obilí na zahradě, mletí mouky, přípravu těsta a pečení chlebíků, dozvěděly se něco nového o domácích zvířatech. Zkusily psát a kreslit husím brkem. Samy stloukly máslo a vyrobily si tvaroh. Na závěr celého dne jim lektorky uspořádaly závěrečnou hostinu, kde mohly ochutnat, jak si výrobky připravily. Prostředí centra je velice příjemné. Oba programy byly zajímavé a poučné. Budeme se těšit na další návštěvu.