Základní škola Židlochovice

Jak umíme němčinu?

V měsících únoru a březnu se uskutečnila soutěž ze znalostí německého jazyka v 9. třídách. Soutěž měla 4 části. V 1. kole – 24. února vyplňovali žáci písemný test, zaměřený na prověřování znalostí z gramatiky. 10. března 2014 si děti vyzkoušely poslech s porozuměním. Žáci odpovídali na otázky vztahujícími se ke slyšenému textu. Text byl náročný a vyžadoval i větší rozsah jazykové paměti. To znamená, že si museli slyšený údaj určitou dobu pamatovat, než odpověděli. Prvních dvou částí se zúčastnilo 24 řešitelů. Do dalšího kola postoupilo 10 žáků. V úvodu vyprávěli na dané téma, jehož znění si sami vytáhli až těsně před soutěží. Čekala na ně tato témata: moje rodina, můj kamarád, já a moje koníčky, můj dům, pokoj, můj denní a týdenní program, plány na prázdniny, oblíbené zvíře apod.
Poslední část soutěže prověřila schopnost porozumět čtenému textu a orientaci v něm. Žáci odpovídali na otázky a rozhodovali, co je správně a co ne v neznámém textu. Význam některých slov museli odhadnout, protože se s nimi při výuce ještě nesetkali. V soutěži si nejlépe vedli: David Hýsek z 9.C a Natálie Veselá z 9.A. Oba získali shodně 102 bodů z maximálních 106, což je úctyhodný výkon. Na 2. místě skončila Gabriela Kolegarová ze třídy 9.C, která měla 98 bodů.Na 3.místě se umístily se shodným počtem 88 bodů Lucie Štěpánková z 9.C a Kristýna Káňová z 9.A. Všichni soutěžící prokázali velmi dobré znalosti.

Fotografie na upoutávce je z běžné výuky jazyků v jazykové učebně.