Základní škola Židlochovice

Jeskyně Na Turoldu a Pálava

Žáci 9.ročníků, kteří projevili zájem, navštívili 30. května CHKO Pálava. Naše putování začalo prohlídkou jeskyně Na Turoldu, která leží na okraji města Mikulova. Následně jsme vystoupali  na hřebeny malebné Pálavy. Na vápencových kopcích Pavlovských vrchů jsme viděli nejcennější biotopy druhově bohatých skalních a lučních stepí a lesostepí. Teplomilné dubohabřiny a suťové lesy nás ochraňovaly před paprsky horkého dne. Na dvou výšinách jsme obdivovali  středověké hradní zříceniny Sirotčí hrádek a Děvičky, ze kterých se nabízel překrásný výhled na okolní krajinu s Mušovskými jezery.

Mgr.Lenka Hanáková, Mgr.Kamila Hasoňová