Základní škola Židlochovice

Jeskyně Na Turoldu a Pálava

Žáci 9.ročníků se zúčastnili 4. června přírodovědné exkurze do CHKO Pálava. Putování začalo prohlídkou jeskyně Na Turoldu, která leží na okraji města Mikulova. Následně jsme vystoupali na hřebeny malebné Pálavy. Na vápencových kopcích Pavlovských vrchů jsme viděli nejcennější biotopy druhově bohatých skalních a lučních stepí a lesostepí. Na výšinách jsme obdivovali  středověké hradní zříceniny Sirotčí hrádek a Děvičky. A ten, kdo vystoupal nejvýše na vrchol k vysílači, měl nádherný výhled na Mušovská jezera, malebné vesničky a vinohrady.

Mgr.Lenka Hanáková, Mgr. Veronika Koschová