Základní škola Židlochovice

Kariérový poradce, výchovný poradce

Mgr. Alexandra Bravencová

výchovný poradce - kariérový poradce, třídní učitel, učitel Čj, D

e-mail: alexandra.bravencova@zszidlochovice.cztelefon : 547 425 434

Konzultace po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

Jako výchovný poradce - kariérový poradce pracuji především se žáky osmých a devátých tříd, zařizuji besedy, exkurze a setkání s odborníky na danou problematiku, aby naši žáci měli co největší povědomí o středních školách a trhu práce a aby se co nejklidněji a nejzodpovědněji rozhodli pro svá budoucí povolání. Úzce spolupracuji se všemi členy ŠPP a vedením školy. 

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor ČJ, D. Následně jsem absolvovala rozšiřující studium Výchovného poradenství. Dále jsem získala certifikáty z kurzů  a seminářů - Právo ve škole, Bezpečné klima ve školách, Prevence kriminality, Finanční gramotnost, Výuka předmětu Volba povolání a další. Na škole působím již desátý rok jako učitel, kariérový i výchovný poradce. Stále se pravidelně účastním seminářů a porad pro výchovné poradce a pro kariérové poradce, to i na středních školách a úřadech práce.