Základní škola Židlochovice

Kostel v Židlochovicích

              Dne 10. ledna navštívila družina židlochovický kostel Povýšení svatého Kříže. V dosud vánočně vyzdobeném kostele nás přivítal pan farář Pavel Cebula a paní Otýpková.  Povykládal dětem o historii kostela, původu křesťanské víry a tradicích. Děti živě diskutovaly o životě Ježíše Krista, slavení Vánoc a připomnělo se i nedávné slavení příchodu Tří králů. Pak si mohly volně prohlédnout celý kostel, včetně krásného vyřezávaného Betléma. Po výkladu a překonání prudkých, točitých schodů jsme se ocitli na kúru. Tady na nás čekala paní Hanáková, která nám velice podrobně popsala funkci varhan. Děti si mohly dokonce samy zahrát. Poslední část prohlídky se uskutečnila v kostelní věži, která je nově zrekonstruovaná.  Tam si děti zazvonily na zvonec a exkurze byl konec.