Základní škola Židlochovice

Křížem krážem Evropou

Téměř 3 dny cestovali žáci pátých tříd  po státech Evropy. Seznámili se s krajinou, zvyky, jídlem a průmyslem jednotlivých států. Děti byly v rámci projektu rozděleny do skupin, jejichž cílem bylo založit si cestovní kancelář a nabídnout ostatním  zájezd do své prezentované země. Všichi byli projektem zaujati, vyhledávali si informace na internetu, vzájemně se radili a posléze se učili být dobrými manažery. Příjemnou odměnou nám byla beseda s  panem školníkem, který s námi sdílel své zážitky z cest do Norska. Jeho rybářské úlovky byly obdivuhodné a my začali mít "cestovatelské touhy."