Základní škola Židlochovice

Lesobádání pro nejmenší

Dnešní výprava do lesa na náš nejbližší kopec Výhon prověřila nejen naši tělesnou zdatnost, ale dověděli jsme se od lektorky Zorky z Rezekvítku mnoho nových poznatků o lese. Už víme, že les se skládá z pěti pater. Vyhledávali jsme živočichy, kteří žijí v patře kořenovém, řekli jsme si o důležitosti patra mechového. V patře bylinném jsme si zavzpomínali na lesní plody, které v lese sbíráme. Malířskou paletu jsme zaplnili barvami patra keřového a seznámili jsme se se zpěvem ptáků, kteří žijí v patře stromovém. Celý program se nám líbil a jen  tak tak jsme se stihli vrátit včas do školy.

Mgr. Jindřiška Mrázková a Mgr. Petra Dobrovolná