Základní škola Židlochovice

Měsíc pro Zemi

V měsíci dubnu probíhal na naší škole projekt "Měsíc pro Zemi".

Rozmanité aktivity pro 1. a 2. stupeň byly zaměřeny na aktuální enviromentální témata. Žáci 6. - 9. ročníku vytvořili pestrá výtvarná díla "Pěkné místo k životu" a zpracovali jedno z témat " Zdravé planety". Vznikly velmi zdařilé práce, které jsou vystaveny ve třídách a chodbách školy. Pro žáky 1. stupně a žáky nižších ročníků 2. stupně, starší žáci v předmětu informatiky sestavili tajenky, zaměřené na ochranu přírody. V rámci pěstitelských prací 6. ročníky založily malou zahrádku s bylinkami a navštívili Zahradnické centrum Hortis,  9. ročník ekologie  čističku odpadních vod v Židlochovicích. Všichni žáci si mohli ověřit svoje znalosti určováním rostlin a živočichů ČR na výstavce s poznáváním, kterou připravili žáci 7. ročníku předmětu ekologie. Všechny 7. ročníky se v průběhu měsíce vypravili ven a podíleli se na úklidu okolí školy. K této venkovní aktivitě se připojila také školní družina, která odstraňovala odpad z okolí škol 1. stupně. Expedice Ekotýmu žáků školy zkontrolovala správnost třídění odpadu na naší škole a vyhodnotila nejlépe čistou a upravenu třídu.

Žáci 1. stupně měsíční projekt završili celodenním projektem "Den Země".

Uvědomujeme si důležitost naší Země pro život a vynasnažíme se přispívat odpovědným jednáním k udržení zdravé planety.

Mgr.Lenka Hanáková