Základní škola Židlochovice

Metodik prevence 2

Mgr. Eva Studená

Školní metodik prevence

e-mail: eva.studena@zszidlochovice.cz

telefon: 547 425 434

 

 Hlavní oblasti podpory:

  • Koordinuje oblast primární prevence rizikového chování žáků
  • Zpracovává minimální preventivní program a zajišťuje jeho realizaci
  • Úzce spolupracuje s oddělením prevence pracoviště PPP Brno, Sládkova
  • Podílí se na šetření výchovným problémů žáků v oblasti rizikového chování žáků
  • Poskytuje konzultační a osvětovou podporu v oblasti rizikového žákům a jejich rodičům
  • Úzce spolupracuje se všemi členy týmu školního poradenského pracoviště
  • Pracuje na vlastním odborném růstu