Základní škola Židlochovice

Školní metodik prevence

Mgr. Lada Veverová

školní metodik prevence, třídní učitel, učitel Př, VZ

e-mail: lada.veverova@zszidlochovice.cz, telefon: 547 425 430

Konzultace možné po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. 

Úkolem školního metodika prevence je předcházení výskytu sociálně patologických jevů u žáků. S druhou metodičkou prevence spolupracuji na tvorbě, realizaci a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školy. Spoluorganizuji besedy, přednášky a jiné akce zaměřené na předcházení rizikového chování. Věnuji se předávání informací o zdravém životním stylu a bezpečném chování. Poskytuji také poradenství zaměřené na sociálně patologické jevy. Dále spolupracuji s ostatními pracovníky ŠPP, pedagogickými pracovníky i s rodiči, pro které také pořádáme akce, které přispívají k předcházení rizikového chování u dětí.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství přírodopisu a výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol. Tyto předměty vyučuji na naší škole. V současnosti se věnuji studiu pro metodiky prevence na VIM (Vzdělávací institut pro Moravu).