Základní škola Židlochovice

Míčové dovádění

Poslední zářijový pátek se družina pustila do míčového dováděné. Naštěstí se počasí umoudřilo a my mohli tuto aktivitu uskutečnit na školním hřišti. Děti byly rozděleny do skupin dle věku a následně jim byla vysvětlena pravidla.  Jednalo se o plnění různých úkolů, například házení na koš, přehazování sítě, trénování vybíjené, štafetu s balóny, fotbalový slalom. Postupně se děti vystřídaly na všech místech a vyzkoušely všechny hrátky s míčem. Dle reakcí dětí, bylo to velmi příjemné zakončení týdne.