Základní škola Židlochovice

Mikuláš a čert s anděly

V pátek 4. prosince zavítal na naší školu Mikuláš v doprovodu čertů a andělů.

Akce byla nad očekávání úspěšná, nikdo nepropadl peklu a všechny děti se do roka polepší.

S velkou pomocí dobrovolníků z devátých tříd se mohla i letos uskutečnit každoroční Mikulášská nadílka. Po pečlivé přípravě jsme se vydali nadělit radost i obavy na I. stupeň naší základní školy.

Někteří nezbedové museli hodně slibovat, recitovat či zpívat, aby nepropadli peklu. Všichni ale nakonec pod přímluvou vzorného chování a pilné práce ve škole mohli zůstat mezi svými spolužáky a spolužačkami. Každá třída se snažila předvést nějakou písničku. My jsme jim zase museli pochválit nádhernou výzdobu tříd. A proto na všechny čekala sladká odměna, kterou jim andělé rozdávali. 

Na II. stupni v budově na Tyršově ulici jsme prošli i dvě páté třídy a všechny šesté, kterých je letos pět. Tady byla práce o dost náročnější a málokterá z šestých tříd se odhodlala zpívat. Snad se polepší!

Mikuláš, tři čerti a tři andělé svou práci odvedli dobře a my se můžeme jen těšit zase celý rok z těch nejhodnějších dětí na světě.

 

Mgr. Prášilík Adam