Základní škola Židlochovice

Mikuláš a Josef Lada

Celý projekt byl zaměřen nejen na postavu sv. Mikuláše, ale i na život a dílo Josefa Lady. Děti v druhých třídách si postavily Hrusice, plnily úkoly na interaktivní tabuli a ve svých pracovních listech. Dnes už vědí, že Mikuláš je skutečnou postavou pocházející z města Patra, pomáhal lidem v nouzi, nosí mitru a jeho berla je pastýřskou holí. Pan Lada je autorem kocourka Mikeše, mezi jehož kamarády patří  kozel Bobeš, Pašík, Nacíček a Pepík Ševců. Za aktivní práci a pěkné básničky obdaroval Mikuláš všechny děti sladkou odměnou.

Zpracovala Mgr. Petra Dobrovolná