Základní škola Židlochovice

Mikulášská nadílka

Čas před Vánocemi je každoročně určen návštěvě velmi očekáváné. Pro ty naše nejmenší žáky na I. stupni si Mikuláš s čerty a anděly vyhradil čas a navštívil je v jejich třídách. Chtěl všem dětem připomenout, že každá mince má dvě strany a že si volíme mezi dobrem a zlem. A jak to celé u nás probíhalo?

Mikuláše letos doprovázelo 7 čertů a 3 andělé. Nebyl by to Mikuláš, kdyby mu scházela mocná berla a kniha hříchů, v které bylo vše důležité vepsáno. Ti hodní byli odměněni a malí hříšníci pobídnuti k nápravě. Všichni nakonec nějakou básničku nebo písničku předvedli. Pak mohli být odměněni něčím sladkým.

V budově na Komenského ulici se začalo ve třetích, čtvrtých a pátých třídách. Čerti rachotili řetězy a pytle byly připravené. Hříšníci se našli a okamžitě se začali napravovat. Ať jim to vydrží.

Na Tyršově ulici zbývalo navštívit třídy v prvním a druhém ročníku. Andělé byli připraveni, a když někde slzička ukápla, byli ku pomoci. A opět se zpívalo a recitovalo. Třídy byly vánočně nazdobené i naladěné.

Kniha hříchů se pro tento rok zavírá a snad bude dlouho klid, než se zase otevře a začne se plnit hříšnými záznamy. Bez nich to totiž budou ty nejpříjemnější a nejklidnější Vánoce všech dob.

Mgr. Prášilík Adam a kolektiv ŠPP