Základní škola Židlochovice

Mikulášské spaní ve škole

Mikulášské spaní ve škole

                Na ten den se všichni těšili – někdo hořel nedočkavostí, někdo měl lehké mrazení. A pak konečně nastal den D. Divíte se, proč tolik nadšení?  Stmívání a čas na hodinách svolával děti ze školní družiny, tentokrát proto, aby společně prožili noční chvíle. V pátek, 5. prosince, se budova školy proměnila v dětský hotel. Hned po ubytování na děti čekal Mikuláš, který je přivítal a nadělil maličkou sladkost. Samozřejmě, že s Mikulášem přišel anděl i čerti nechyběli. Mikulášský program mohl začít. Společně jsme si zazpívali, některé děti básničku řekly a jiné zatančily. První velký úkol na čertovské-andělské děti čekal venku. Všichni se připravili na odchod do židlochovických ulic, kde děti podstoupily připravenou stezku odvahy. Promrzlí a trošku unavení jsme se vrátili do školy, kde na nás už čekala andělská diskotéka. Děti zapomněly na únavu a začaly tančit a plnit úkoly spojené s tancem. Atmosféra byla opravdu andělská, jen sem tam nějaký čertík vyskočil. Děti si prošly školní chodby po tmě, jen svíčka jim dělala kamaráda. Máme šikovné a nebojácné děti. Hlavním cílem bylo stmelení, komunikace, respektování druhých a kamarádství v kolektivu.Kolem půlnoci se všichni uvelebili do spacáků a usínali u pohádky. Někdo si ještě chvilinku vykládal, ale velmi brzy děti přepadla únava a v celé škole nastal klid. V noční škole se sem a tam ozývalo povídání ze spaní, ale hlavně všichni spokojeně oddechovali a chrupkali celou noc.A jak naše spaní ve škole dopadlo? O tom, že akce byla vydařená, svědčilo obrovské nadšení dětí a spokojené úsměvy na tvářích. Všechny děti si zaslouží pochvalu za vzorné chování, dodržení pravidel a rozdávání dobré nálady. Rodičům patří velké poděkování za podporu, pomoc a respekt.

               Jana Koupilová, vedoucí školní družiny