Základní škola Židlochovice

Mladí hrdinové

Na naší škole máme od 2. prosince dva mladé hrdiny. Jmenují se Martin Florián a Jan Záviška, jsou žáky 8. A a 8. C a již ve svých třinácti a čtrnácti letech zachránili život muži, který upadl do bezvědomí. Chlapci si ráno při cestě do školy všimli muže bezvládně ležícího na ulici a poté co zjistili, že muž není při vědomí, nezpanikařili a okamžitě zavolali na tísňovou linku. Podle pokynů dispečera pak začali s masáží srdce. Vytrvali ve svém úsilí až do příjezdu hasičů, kteří si zraněného převzali. Muž byl následně převezen do nemocnice, kde zůstává nadále v péči lékařů. Jejich neobyčejná odvaha a mimořádná schopnost zachovat si v krizové situaci zdravý rozum se rozhodující měrou podíleli na záchraně lidského života v prvních chvílích bezvědomí, kdy je taková pomoc nejdůležitější. Oba hrdinové uvedli, že využili především svých vědomostí o zásadách první pomoci získaných ve škole v hodinách přírodopisu, kde jsou všichni žáci s těmito zásadami pravidelně seznamováni. Ukázkově tak zafungoval i projekt HOBIT (Hodina Biologie pro živoT), který má za úkol předat dětem základní informace o rozpoznání příznaků mozkových a srdečních infarktů a jak na ně správě zareagovat. Oba hrdiny záchranáři vyznamenali čestným uznáním, hasiči je ocenili věcnými dary a byla jim udělena veřejná pochvala ředitelky školy. Se svou gratulací a vyjádřením obdivu přišel i starosta Židlochovic. Chlapci jsou svým statečným činem příkladem nejen pro své spolužáky, ale pro nás všechny, kteří se do takové situace můžeme dostat, a měli bychom vědět, jak v ní pomoci – je to přece nejen naše občanská ale hlavně lidská povinnost.