Základní škola Židlochovice

Náš region

2. června se v rámci volitelného předmětu-náš region-uskutečnila exkurze na Výhon. Žáci  7. ročníku si přímo v terénu zopakovali vývoj zemského povrchu na Židlochovicku, na náhorní plošince u Hájku jsme si připomněli osídlení z doby ledové, zhlédli jsme Cezavy-nejvýznamnější naleziště z doby bronzové ve střední Evropě. Na popravišti jsme si zavzpomínali na nešťastnou Alžbětu, která zde byla sťata, protože po porodu zabila své dítě. Prošli jsme Malý i Velký hájek. Akce se všem velmi líbila.