Základní škola Židlochovice

Naši ekologové v ZOO Brno

Ekologové 7. a 8.tříd  shlédli stálou expozici živočichů. V rámci prohlídky každý žák vypracoval pracovní list, zaměřený na vyhledávání zajímavostí ze světa zvířat. Žáci si zopakovali základní poznatky o ochraně jednotlivých druhů živočichů. Uvědomili si, že rozšíření živočichů je určováno podmínkami životního prostředí, ve kterém žijí. V ZOO jsme zaznamenali motivační tabule a nádoby k třídění odpadu, které byly rozmístěny po celém areálu ZOO.