Základní škola Židlochovice

Naučná stezka Macocha

Žáci 4.tříd navštívili 23. 5. CHKO Moravský kras. Za slunného počasí jsme společně prošli část naučné stezky Macocha, která zpřístupňuje jedno z nejkrásnějších a přírodovědecky nejcennějších území Moravského krasu. Navštívili jsme Punkevní jeskyni s dómy se zajímavou krápníkovou výzdobou. Vodní dómy mezi propastí Macocha a Pustým žlebem jsme shlédli na motorových člunech. Poutavá byla vyhlídka z lanovky, která nás vyvezla na Horní můstek propasti Macocha. Na naučné stezce jsme obdivovali údolí říčky Punkvy, lesní porosty a květenu i rozmanité povrchové krasové jevy.

Náklady na výukový program jsou hrazeny v rámci projektu "Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Židlochovice" z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.