Základní škola Židlochovice

Návštěva Městské policie

V pátek 9. 11. školní družinu navštívili strážníci Městské policie. Všichni jsme se už od oběda moc těšili, hlavně prvňáčci, pro které byla tato akce zcela nová. Strážníci si s dětmi vykládali o bezpečnosti na silnicích, ale i o pravidlech slušného chování. Zapůjčili také dětem svoji pracovní výbavu, a tak si mohly vyzkoušet pravé policejní vysílačky, manipulaci se zastavovacím terčem aj. Největší radost ale přišla, když děti dostaly možnost nasednout do policejního auta, zapnout maják anebo si jen tak zatroubit. Strávili jsme společně hezké odpoledne a už teď se moc těšíme na další návštěvu.